Dobre praktyki z firm produkcyjnych – [NIE TYLKO] dla produkcji

Czy w pełni wykorzystujesz posiadane zasoby a procesy w Twojej firmie są poukładane we właściwy sposób? Jak innym udało się zoptymalizować procesy nie tylko w obszarze produkcyjnym i magazynowym, ale też finansowym i back-office? Czy metody takie jak: Visual Management, World Class Manufacturing czy Problem Solving znajdą zastosowanie poza obszarem produkcyjnym?

Na pytania te odpowiemy 24 września w Warszawie, na ogólnopolskim spotkaniu LEAN FACTOR(Y) – dobre praktyki z firm produkcyjnych [NIE TYLKO] dla produkcji. W tym roku mam zaszczyt być partnerem strategicznym tego spotkania (wraz z organizatorami odpowiadam za merytorykę oraz jego program), a także będę miał przyjemność poprowadzenia tego wydarzenia.

A jest to wydarzenie wyjątkowe w naszym LEANowym kalendarzu i jego nazwa jest nieprzypadkowa. W praktyczny sposób przedstawimy rozwiązania zaczerpnięte z koncepcji Lean Management. Zadbamy o to, aby pokazać je w sposób uniwersalny, możliwy do zastosowania w każdej branży (także poza produkcją).

Szczegóły organizacyjne oraz zapisy: LEAN FACTOR(Y) 2020. Czytelnicy „Lean jest dla ludzi”otrzymują 10% zniżki na wstęp na spotkanie! Możesz od razu zarezerwować miejsce dla siebie: >TUTAJ<

Dla kogo jest LEAN FACTOR(Y)?

Na nasze spotkanie zapraszamy, zarówno dyrektorów produkcji, logistyki czy kierowników służb utrzymania ruchu, ale także  przedstawicieli wszystkich poziomów zarządzania współodpowiedzialnych za tworzenie i wdrożenie strategii wzrostu przedsiębiorstw wszelkich branż – dyrektorów zarządzających i finansowych, analityków i controllerów finansowych,  oraz wszystkich zaangażowanych w optymalizację procesów w organizacji.

Maksimum praktyki – minimum teorii!

Przygotowaliśmy 8 wystąpień, które w przekrojowy sposób pokażą możliwości zastosowania sprawdzonych rozwiązań. Opowiemy 8 historii, w których uczestnicy poznają rozwiązania praktyczne. Każde z nich poprzedzimy krótkim wprowadzeniem teoretycznym. Chcemy, abyście wynieśli z naszego spotkania, zarówno inspirację do wprowadzania zmian, jak i gotowe, praktyczne porady, jak się do konkretnych tematów zabrać.

Nasze tematy, nasi prelegenci…

Wielką wartością naszego spotkania są nasi prelegenci. Nie są to zawodowi bywalcy scen konferencyjnych, ale praktycy, którzy zjedli przysłowiowe zęby w obszarach, o których będą opowiadali. A będą z nami (w kolejności wystąpień):


Piotr Bielawski – Członek Zarządu Fundacji LEAN EDUCATION, Trener i Konsultant

„Jak wartości zespołów zmieniają kulturę organizacyjną”

▷ Czy i jak dążyć do wzrostu efektywności i zaangażowania pracowników?

▷ Modelowanie postaw nowych i obecnych pracowników?

▷ Jak wdrożyć i utrzymywać model pracy z wartościami w organizacji?


Radosław Śliwka – Prezes Zarządu SMART PROJECT

„W kierunku optymalnych procesów w obszarze magazynowania i produkcji”

▷ Rekomendowane metody identyfikacji przyczyn źródłowych problemów

▷ Jak określić możliwości w zakresie zmniejszenia wykorzystania zasobów?

▷ Jakie zmiany należy wprowadzić oraz w jaki sposób zweryfikować ich skuteczność?

▷ Mapować procesy czy nie mapować?


Natalia Jażdżewska – Lean Development Manager w KRUK S.A.

„Czy World Class Manufacturing jest tylko dla produkcji?”

▷ Na czym polega program WCM i jak przekuć go na branże inne niż produkcja?

▷ Jak budować 100% zaangażowania w transformację w każdej organizacji?

▷ Jak rozwijać systemowo i systematycznie kompetencje, by w efekcie osiągać cele biznesowe?


Bożena Zaczek – Certyfikowany Trener TWI w TWI Institute Central Europe

„Szczęśliwi pracownicy nie odchodzą: Training Within Industry

▷ Jakie są krytyczne czynniki fluktuacji pracowników w różnych działach firmy?

▷ „W Toyocie wybieramy nowych pracowników na podstawie tego, jak umieją się przywitać” – rekrutacja w praktyce

▷ „Szkolenie powinno być przygotowane, przemyślane, ukierunkowane i indywidualne” – adaptacja pracownika jako klucz do sukcesu

▷ „Przełożony osiąga wyniki poprzez swoich ludzi” – o znaczeniu dobrych relacji i warunków panujących w pracy


Rafał Wysocki – Project Manager oraz Założyciel LeanTime.pl

„Jak wykorzystać narzędzia Zarządzania Wizualnego w celu optymalizacji i poprawy jakości pracy?”

▷ Czy symbole i kolory mogą zastąpić słowa?

▷ Jak dzięki Zarządzaniu Wizualnemu zapewnić efektywną komunikację w zespole?

▷ Jak Zarządzanie Wizualne może pomóc w rozwoju pracy standaryzowanej? – przykłady dobrych praktyk


Krzysztof Dobrowolski – Lean Thinker w Lean jest dla ludzi, Project Manager, Trener, Konsultant

Problem Solving – skuteczne rozwiązywanie problemów w procesach”

▷ Jak poprawnie identyfikować oraz opisywać problemy?

▷ Sposoby wyboru właściwych osób oraz organizowanie pracy zespołu do rozwiązywania problemów

▷ Metody wyboru tych problemów, którymi powinieneś zająć się w pierwszej kolejności

▷ Analiza przyczyn problemów etap po etapie

▷ Jakie narzędzia zastosować do wyboru optymalnego rozwiązania?


Jerzy Kuncicki – Konsultant w Asthus, ekspert rachunkowości menedżerskiej opartej na Teorii Ograniczeń

„Studium przypadku wdrożenia Throughput Accounting w przedsiębiorstwie produkcji mebli, przedsiębiorstwie turystycznym i firmie odlewniczej”

▷ Powody wdrożenia Throughput Accounting – co firmę boli zdaniem firmy?

Audyt przedwdrożeniowy – co tak naprawdę firmę boli?▷ Wyzwania podczas wdrożenia (wnioski z audytu) – jakie przeszkody są do pokonania?

▷ Przełamywanie paradygmatów tradycyjnej rachunkowości zarządczej – czy to przeszkoda, czy już ograniczenie firmy?

▷ Zastosowane narzędzia (wsparcie IT, raporty) – jak pracować w zmienionej rzeczywistości liczbowej?

▷ Efekty z wdrożenia – co udało się osiągnąć dzięki Throughput Accounting?


Konrad Pluciński – niezależny Coach, Trener, Konsultant, Manager

System sugestii pracowniczych w praktyce polskich firm – dekalog dobrych praktyk w budowaniu systemu kaizenów”

▷ Dlaczego działający system sugestii pracowniczych jest ważny?

▷ Jak sprawić, by ludziom nie chciało się usprawniać procesów? – kaizen po polsku

▷ Właściwa droga – system sugestii pracowniczych elementem kultury organizacyjnej


Tak, jak wspomniałem na początku: maksimum praktyki – minimum teorii!

Pokażemy Wam, jak to się robi, a nie jak to opisują w książkach.

Nasze spotkanie odbędzie się 24 września w Warszawie w Centrum Golden Floor, Millenium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a.

Zapraszam serdecznie!

Więcej szczegółów oraz zapisy: LEAN FACTOR(Y) 2020

UWAGA! Czytelnicy „Lean jest dla ludzi” otrzymują 10% zniżki na wstęp na spotkanie!

Możesz od razu zarezerwować miejsce dla siebie: >TUTAJ<