Konferencja LEAN TRENDY 2018

Doroczna konferencja "Lean Trendy" organizowana przez Stowarzyszenie Lean Management Polska to najnowsze kierunki, wykłady praktyków i benchmarking. Organizowana w weekend jest z definicji przeznaczona dla pasjonatów lean, którzy chcą angażować się w szerzenie świadomości leanowej w polskich firmach.

Jak co roku, w jeden z październikowych weekendów, w Łodzi spotyka się grono pasjonatów lean. SLMP organizuje swoją konferencję już po raz czwarty. Jej celem jest (w czasie jednego intensywnego dnia) przedstawienie nowych narzędzi i ciekawych rozwiązań lean, najlepszych praktyk oraz wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów między uczestnikami.

Wszystkie wystąpienia oparte są o konkretne projekty lub biznesowe doświadczenia prelegentów z różnych branż. Moje wrażenia z ubiegłorocznej konferencji opisałem w artykule Czy warto jeździć na konferencje LEAN?.

W tym roku w programie konferencji zaplanowano następujące prelekcje:

Skuteczność we wdrażaniu zmian lean management – Marcin Hołda (SLMP)

Marcin podzieli się doświadczeniem we wdrażaniu zmian poprzez przedstawienie najważniejszych czynników, które wpływają na skuteczność działań lean w dłuższej perspektywie. Bazując na cyklu PDCA Marcin pokaże, na co należy zwrócić uwagę w dzisiejszych czasach, aby działania cechowały się maksymalną skutecznością oraz zaprezentuje 4 kroki, obejmujące konkretne przykłady rozwiązań pomagających w utrzymaniu kierunku zmian i, w konsekwencji, osiąganie założonych celów. A wszystko to zilustrowane konkretnymi przykładami z różnych przedsiębiorstw, w których pracował.

Lean supply chain, czyli logistycy wspierają wyniki firmy – Joanna Czerska (LeanQTeam)

Podczas wystąpienia Joanna w oparciu o studium przypadku odpowie na pytania:
– Czym jest doskonała elastyczność?
– Jak wykorzystać elastyczność produkcji w dystrybucji i zarządzaniu zapasami wyrobów gotowych?
– Jak wykorzystać lead time klienta do modelowania łańcucha dostaw?
– Czy zapasy i system ssący to jest cel szczupłego łańcucha dostaw?
– Jak S&OP (sales&operations planning) i system ssący mogą wspierać efektywne wykorzystanie zdolności wytwórczych na wszystkich etapach łańcucha dostaw?

Młody Lean Lider – Piotr Bielawski, Krzysztof Dobrowolski (SLMP, Fundacja Lean Education)

Młody Lean Lider prowadzony przez Fundację LEAN EDUCATION to bezpłatny program edukacyjny lean thinking dla młodzieży w wieku 14-19 lat. Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, zawodowych, gimnazjów, techników i liceów. Udział nastoletnich uczniów w tym unikatowym programie to szansa na rozwinięcie przez nich kompetencji przedsiębiorczości indywidualnej i zespołowej. Oprócz nauki projekt gwarantuje także świetną zabawę. Drużyny otrzymują zadania konkursowe do realizacji we własnym zakresie. Mają także okazję uczestniczyć w grach symulacyjnych oraz szkoleniach z zakresu zarządzania projektami. Fundacja działa na zasadzie wolontariatu. Jesteśmy specjalistami i praktykami filozofii lean, którzy na co dzień wdrażają ją w polskich przedsiębiorstwach, gdzie edukujemy zarówno kadrę zarządzającą, jak i szeregowych pracowników. W programie Młody Lean Lider bezpłatnie dzielimy się wiedzą, za którą firmy szkolące swoich pracowników płacą niemałe pieniądze.

Big data i uczenie maszynowe (machine learning) w zarządzaniu łańcuchem dostaw: wyzwania i zagrożenia – Francois Jacquet (ArtInLean)

Francois przedstawi w leanowym kontekście rosnącą rolę uczenia maszynowego (machine learning, ML) w codziennym życiu i biznesie. W prezentacji zostaną omówione najważniejsze zasady ML oraz przykłady jego zastosowania w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Czego dokładnie mogą się nauczyć maszyny? Jak można wykorzystywać big data i ML do zarządzania zapasami i dostawami? Jaki może mieć to wpływ na wyniki firmy oraz
wykonywaną pracę? Francois odpowie na te pytania przedstawiając na zakończenie dobre rady dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć zawodową przygodę z ML.

Autonomiczna fabryka – science fiction czy rzeczywistość, która dzieje się na naszych oczach? – Bartosz Mazurek (Stealth Mode Startup)

W swoim wystąpieniu Bartosz postara się odpowiedzieć na pytanie, czy całkowicie autonomiczne fabryki są realne, a jeśli tak, to kiedy i w jakim zakresie? Czy czwarta rewolucja przemysłowa to tylko modne hasła, takie jak: internet rzeczy, big data, samouczenie maszyn i sztuczna inteligencja, czy też prawdziwy przewrót na zawsze zmieniający sposób, w jaki postrzegamy produkcję?

QRQC Hutchinson – jak rozwiązywać problemy w 24 godziny? – Paulina Jehne (Hutchinson)

Istniej wiele systemów skutecznego rozwiązywania problemów. Ale chyba żaden nie angażuje pracowników aż tak, jak ten stosowany w Hutchinson, zwany QRQC (Quick Response Quick Control). Dynamiczne środowisko pracy wymaga szybkich i trafnych rozwiązań, a te powstają, kiedy cały zespół zorientowany jest na najważniejsze priorytety dnia. Paulina opowie o sposobie pracy zespołu Hutchinson, pokazują, jak na konkurencyjnym rynku automotive buduje się przewagę konkurencyjną.

Wyniki badań nad barierami angażowania się pracowników w procesy ciągłego doskonalenia w Polsce – Piotr Walentynowicz (Uniwersytet Gdański)

Piotr zaprezentuje rezultaty badań empirycznych dotyczących przeszkód we włączaniu się szeregowych pracowników w procesy ciągłego doskonalenia przedsiębiorstw oraz sugestie dotyczące sposobów przełamywania tych barier. Zagadnienie to bardzo mocno wpisuje się w tematykę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, gdyż bez efektywnego zaangażowania się wszystkich pracowników w procesy doskonalenia, niemożliwe jest ani zrównoważone funkcjonowanie (w tym CSR), ani skuteczny ciągły rozwój przedsiębiorstwa.

Czy typowe podejście “transformacji lean” dla przemysłu, może przynieść wymierne korzyści w sklepie IKEA? – Marcin Ruciński, Dawid Cichy (IKEA)

Już chyba wszystko powiedziano na temat transformowania przedsiębiorstw przy użyciu narzędzi lean, budowania standardów przepływu materiałów oraz informacji. Czy można jednak również ustandaryzować klientów i ich wymagania? Dwaj doświadczeni praktycy doskonalenia procesów Dawid i Marcin zaprezentują swoją leanową podróż w świat „retail’u”. Na podstawie swoich doświadczeń postarają się odpowiedzieć na pytanie: czy pół roku wystarczy aby skutecznie leanowo przekształcić duży sklep Ikea i przyczynić się tym samym do poprawy kluczowych wskaźników operacyjnych?

SLMP Japan Tour 2017, czyli 10 rzeczy o kaizen, o których dowiedzieliśmy się podczas wizyty członków stowarzyszenia w Japonii – Grażyna Potwora, Dariusz Suchłabowicz (SLMP)

W listopadzie ubiegłego roku grupa piętnaściorga członków SLMP odwiedziła Japonię, kolebkę kaizen. Grażyna i Dariusz opowiedzą o naszej próbie zrozumienia przyczyn sukcesu „ciągłego doskonalenia” w siedmiu różnych japońskich przedsiębiorstwach – od niewielkiej firmy rodzinnej po wielkie centrum logistyczne i dwie fabryki Toyoty. Postarają się też przedstawić, czego nauczyliśmy się podczas tego obfitującego w przygody wyjazdu.

Jak widzicie, program konferencji jest bardzo bogaty. Każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. A poza tym, jest to jedyna i niepowtarzalna okazja (każdego roku!) na spotkanie się oko w oko z leanowcami z całej Polski.

Zapraszam na Lean Trendy 2018!

Widzimy się w Łodzi, w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 130 PLN.

Szczegóły i zapisy na www.leantrendy.pl