A Ty, jak mierzysz wyniki?

Każda firma dąży do poprawienia efektywności swoich działań. Zwykle główną miarą jest zyskowność przedsiębiorstwa. Jednak na ten zysk składa się wiele czynników operacyjnych, które właściwie zarządzane prowadzą firmy do zbudowania przewagi konkurencyjnej.

Stowarzyszenie Lean Management Polska w okresie 2015-2016 przeprowadziło badania zmierzające do określenia w jaki sposób przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce wykorzystują KPI (key performance indicators – kluczowe wskaźniki efektywności). W ankiecie udział wzięło 160 polskich przedsiębiorstw.

To, co najważniejsze w KPI’ach

  • większość badanych przedsiębiorstw stosuje od 1 do 10 KPI (59%),
  • TOP3 KPI to jakość, produktywność/wydajność oraz terminowość/opóźnienia. Przegląd tych wskaźników dokonywany jest codziennie,
  • w ponad 80% przypadków ankietowanych przedsiębiorstw, cele dotyczące KPI wyznaczane są w oparciu o strategię firmy,
  • większość przedsiębiorstw uważa, że istnieje „sprzężenie zwrotne” pomiędzy KPI a głównymi działaniami mającymi pomóc osiągnąć założone cele (66%),
  • według 79% respondentów najważniejsze KPI dla rozwoju firmy dotyczą jakości,
  • w ponad 70% badanych przedsiębiorstw istnieje powiązanie KPI z systemem motywacyjnym.

Wizualizacja wyników

Na pytanie o sposób wizualizacji KPI większość respondentów (65,6%) odpowiedziało, że najczęściej wykorzystuje do tego celu tablice, przy których spotykają się zespoły pracowników. Następne w kolejności okazały się elektroniczne kanały komunikacji, takie jak wspólny dysk (37,5%), email (35%) oraz intranet (27,5%).

„Dobra i prosta wizualizacja KPI dopasowana do odpowiedniego poziomu pracowników. Ważne żeby każdy pracownik wiedział jak jego praca wpływa na wskaźniki firmy i co może zrobić w swoim zakresie, aby pomóc osiągać wskaźniki”

Gazetki ścienne stanowią 24,4% odpowiedzi, natomiast ekrany 23,1%. Warto podkreślić, że 10% firm biorących udział w badaniu nie wizualizuje KPI.

Dlaczego właśnie te KPI’e są najważniejsze?

„Celem działań doskonalących jest ciągły rozwój firmy poprzez poprawę kluczowych procesów, dlatego bardzo ważne jest, aby działania doskonalące były jednym z KPI”

„Terminowość/opóźnienia – celem funkcjonowania organizacji jest zadowolenie klienta. Jednym z czynników, który jest ważny dla klientów jest terminowość dostaw zatem powinniśmy dbać o to aby wskaźnik ten był na najwyższym poziomie. Produktywność – Im produktywność jest wyższa tym w procesie występuje mniejsza ilość strat (MUDA). Proces jest bardziej wydajny i stabilny przez co łatwiej jest nam zaspokoić potrzeby klienta”

„Bezpieczeństwo jest zawsze istotne w dużych i małych zakładach pracy. Jakość jest jednym z głównych elementów konkurencyjności produktu na rynku”

Mamy wskaźniki i co dalej?

Wskaźniki służą do monitorowania i komunikacji wyników naszych działań. Ponieważ w firmie zwykle wszyscy jej pracownicy mają wpływ na jej wynik to warto, by wszyscy mieli swój udział w ich monitorowaniu i komunikowaniu. Tej komunikacji służy Wizualne Zarządzanie Wynikami zwane także Daily Management.

Po co chcemy monitorować wskaźniki? Firmy Best-in-class monitorują je po to, by mieć szansę skorygowania (doskonalenia) swoich działań bieżących w taki sposób, aby długoterminowe (strategiczne i taktyczne) wyniki były osiągane zgodnie z planem.

Jeśli zatem wskaźniki służą nam do tworzenia szans doskonalenia naszych aktywności, to kolejnym pytaniem staje się: Ile szans w roku chcemy mieć na korektę kursu naszego statku? Best-in-class mówią, że najlepiej co godzinę (szans będzie aż 8760!), tam gdzie generujemy najwyższe koszty, a raz na dzień (szans będzie 365) tam, gdzie te koszty są niższe. Czy to oznacza, że mamy codziennie rozmawiać o naszych KPI? W większości wypadków odpowiedź brzmi: Tak, powinniśmy codziennie rozmawiać o KPI

(…)


Autorami raportu są członkowie Stowarzyszenia Lean Management Polska: Joanna Czerska, Michał Owczarek oraz Urszula Pik. Powyższy tekst jest fragmentem tegoż raportu. W całości jest on dostępny w formacie PDF na stronie SLMP: Trendy KPI

Stowarzyszenie Lean Management Polska (SLMP) powstało w 2014 r. we Wrocławiu. Jego założycielami i członkami są osoby z całej Polski o różnych doświadczeniach zawodowych, które wspólnie postanowiły zaangażować się w popularyzowanie lean management (szczupłego zarządzania) w Polsce. Jeżeli lubisz współpracować, dzielić się wiedzą z innymi i uważasz lean za najbardziej zdroworozsądkową koncepcję zarządzania, którą może wdrożyć każda polska organizacja, to może być także Twoje Stowarzyszenie. Zapraszamy! www.leanpolska.org