LEAN jako sztuka walki!

Naucz swoich liderów szybko i skutecznie zwiększać efektywność organizacji. Znajdź dla swoich pracowników sprawdzony, a najlepiej certyfikowany program rozwojowy. A jeśli sam jesteś liderem zespołu, skorzystaj z możliwości podniesienia własnych kompetencji, które przełożysz na realny zysk, jaki wygenerujesz dla Twojej organizacji.

Aby osiągać realne wzrosty efektywności musisz najpierw zainwestować. Najlepiej w wiedzę i umiejętności, które będziesz mógł wykorzystywać przez lata. Nazywam to inwestycją, bo jest przeciwieństwem jednorazowego wydania pięniędzy na doraźną pomoc konsultanta. Na końcu tego artykułu podpowiem Ci, jak zrobić to znacząco taniej.

Termin sztuki walki został przetłumaczony w 1920 w słowniku japońsko-angielskim Takenobu z japońskiego bu-gei lub bu-jutsu (武術): sztuka / umiejętność zachowań militarnych (źródło: Wikipedia). Te militarne konotacje przywołują skojarzenie ze „Sztuką wojny” starożytnego myśliciela Sun Tzu.

A czymże jest dzisiejszy świat globalnej ekonomii niż wielkim polem bitwy? Nie na darmo opracowania i interpretacje tego chińskiego traktatu z dziedziny wojskowości, są niezwykle popularne w dzisiejszych czasach.

LEAN jako sztuka walki!

Większość szkół sztuk walki stawia sobie za cel nie tylko fizyczne przygotowanie człowieka do walki, ale również jego rozwój psychiczny i duchowy. Jak to przełożyć na współczesny język? Fizyczne przygotowanie to znajomość metod i narzędzi, a część psychiczna i duchowa to ich umiejętne stosowanie w otaczającym nas środowisku.

Dotyczy to także skutecznego przewodzenie zespołom. Z kolei systemy walki to formy stworzone dla potrzeb współczesnych armii, nastawione na szybką i skuteczną eliminację wroga. A naszym wrogiem jest marnotrawstwo (rozumiane jako nieefektywność) i jego eliminacją się zajmujemy. Identyfikacja i eliminacja – tak mówi najkrótsza definicja LEAN.

Jaki system walki przyjąć?

Jeżeli Twój system jest lepszy niż mój, wprowadź go w życie; jeśli nie, wykorzystaj mój – to jedna z maksym, jakie pozostawił po sobie Horacy – poeta rzymski, którego utwory charakteryzowały się refleksją moralną rozbudowaną w stopniu wcześniej niespotykanym. Cechowały go powściągliwość i autodyscyplina – jakie to LEANowe! Horacy radzi nie wynajdywać samemu koła – jeśli ktoś robi to lepiej, to z tego korzystajmy.

Systemy walki to formy stworzone dla potrzeb współczesnych armii, nastawione na szybką i skuteczną eliminację wroga. LEANowym pierwowzorem takiego systemu jest TPS – Toyota Production System. Przez dziesiątki lat podejmowano próby bezrefleksyjnego kopiowania go jeden do jednego. Dziś modele, jakie stosujemy dostosowywane są do poszczególnych branż, a nawet tworzone od podstaw dla pojedynczych organizacji. Każdemu jednak przyświeca nadrzędny cel: PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI poprzez ELIMINACJĘ MARNOTRAWSTWA.

Jak szkolić liderów LEAN?

Armie posługują się stopniami wojskowymi, a w sztukach walki stopień zaawansowania oraz umiejętności zawodnika odzwierciedla noszony przez niego odpowiedni pas. I od tych ostatnich współczesne firmy zaczerpnęły koncepcję nadawania pasów różnych kolorów. WHITE dla początkujących, YELLOW dla rozwijających się adeptów, GREEN dla liderów zespołów i BLACK dla najbardziej zaawansowanych w danej organizacji specjalistów.

I tak, jak istnieje wiele szkół sztuki walki, tak istnieje wiele firm szkoleniowych, oferujących treningi w zakresie umiejętności zwiększania efektywności organizacji. Na co warto zwrócić uwagę? Jakie elementy są wyróżnikiem efektywnych programów rozwojowych?

Bez rozpoznania pola walki żadne działania nie będą skuteczne

Dlatego kompleksowa DIAGNOZA STANU OBECNEGO jest podstawą do dalszych działań. Jeżeli zakładasz podniesienie efektywności Twoich procesów i od razu, z marszu zabierasz się za wdrażanie znanych Ci (lepiej lub gorzej) metod i narzędzi, to skazujesz się na niepowodzenie.

Dokąd zmierzamy?

OKREŚLENIE POTENCJAŁU WZROSTU EFEKTYWNOŚCI wyznacza przestrzeń, w której możemy się poruszać. Uświadamia uczestnikom możliwości, jakie drzemią zarówno w nich samych, jak i procesach, które realizują.

Umiejętności, zdolności i zasoby…

…świadczą o potencjale strategicznym organizacji i stanowią podstawę w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Powodzenie projektu doskonalącego, podnoszącego efektywność zależy w dużo większym stopniu od DOPASOWANIE ZASOBÓW I STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, niż samego planu (który, nawiasem mówiąc, może być genialny!). Jego…

Show me the money!

Tak lubił mawiać jeden z dyrektorów finansowych, z którym miałem okazję pracować przez wiele lat w kilku dużych projektach. Skuteczna realizacja oparta jest o strukturę organizacyjną i mierzona REALNYM ZWIĘKSZENIEM EFEKTYWNOŚCI procesów. A także poprawą jakości oraz/lub skróceniem czasu trwania procesów.

Korzyści z certyfikowanego programu rozwojowego

Dobry nawyk systematycznego planowania, działania, weryfikacji i ugruntowania zmian procentuje na każdym poziomie organizacji. właśnie dlatego, że jest nawykiem – powtarzalnym (możliwym do powielenia), mierzalnym (możliwym do ocenienia) a przede wszystkim przewidywalnym (możliwym do zaplanowania) – przynosi trwałe efekty.

Nawyki takie można wypracować w toku programu rozwojowego, który dostarcza wiedzę oraz kształtuje umiejętności. Jeszcze więcej korzyści odniesiemy, jeśli w trakcie nauki pracować będziemy na „żywym organizmie” czyli własnej organizacji, w której podejmiemy rzeczywiste wyzwanie i wypracujemy realne efekty.

Program rozwojowy nie może certyfikować wyłącznie na podstawie 100% UCZESTNICTWA (ale powinno być ono niezbędnym warunkiem), co jest niestety powszechne w szkoleniowej rzeczywistości. Powinien obejmować także INDYWIDUALNY FEEDBACK dla każdego z uczestników, zawierający ocenę dotychczasowych działań oraz wskazówki rozwojowe.

Ponadto, projekt prowadzony przez uczestnika powinien przynieść REALNE OSZCZĘDNOŚCI dla jego macierzystej organizacji. Najlepiej, aby zostały potwierdzone przez dane finansowe pochodzące od właściwie umocowanych w niej osób (np. zarząd, dyrektor finansowy, controller finansowy).

Nie powinno się także obyć bez zdania EGZAMINU TEORETYCZNEGO z zakresu wiedzy przekazanej uczestnikom w toku programu.  Niezależny test wiedzy jest miernikiem przyswojonych informacji. Potwierdza, że wyniki projektu szkoleniowego nie są dziełem przypadku, ale (poza ciężką pracą) wynikiem solidnych fundamentów teoretycznych.

Prowadzenie praktycznego projektu rozwojowego pozwala na zmierzenie się z realnymi wyzwaniami własnej organizacji. Daje to wielką przewagę nad teoretycznymi, choćby najlepszymi szkoleniami. Ponadto, wyniki projektu uwidocznione są w rachunku zysków i strat firmy (profit & loss). Nie wskaźniki, ale żywe pieniądze na rachunku firmy!Artykuł powstał we współpracy z

leanpassion-logo

LEAN GREEN BELT®  to trwający 4 miesiące, bardzo intensywny, certyfikowany program rozwojowy, realizowany całkowicie on-line. Jego uczestnicy przeprowadzają transformację LEAN 3D: diagnoza, dopasowanie, doskonalenie. Program uczy liderów jak szybko i skutecznie zwiększać efektywność organizacji tak, aby efekty były widoczne w rachunku zysków i strat.

Czas trwania programu: 16 tygodni
6 modułów oraz 12 treningów live
Gwarancja satysfakcji – możliwość rezygnacji po pierwszym module

Dotychczas Leanpassion certyfikowało już ponad 3000 ekspertów LEAN GREEN BELT

Nabór trwa do 12 maja 2020 r. a zajęcia startują 18 maja.

Wszystko o program oraz formularz aplikacyjny znajdziesz tutaj: https://greenbelt-online.pl/