LEAN praktycznie w Rzeszowie!

Pierwsza konferencja LEAN na Podkarpaciu! Zero sprzedaży - tylko praktyka i rozwój, w tym warsztaty, w których biorą udział wszyscy uczestnicy. Gotowe rozwiązania, które wypracujemy razem zabierzesz ze sobą i wdrożysz w swojej firmie. Ponadto, otrzymasz do wdrożenia EcoProjekt - a to realne oszczędności w Twojej firmie oraz efekt ekologiczny dla środowiska. Zapraszam!

Trzy wrześniowe dni zapowiadają się bardzo pracowicie: 13 prelegentów zapewni 2 dni praktycznych warsztatów oraz (trzeciego dnia) 9 godzin LEANowych inspiracji. Pierwsza podkarpacka konferencja LEANowa „I Production Meeting” odbędzie się w dniach 17-18-19 września 2019 r. w Rzeszowie. Dwa pierwsze dni to praca warsztatowa dla wszystkich uczestników, trzeci zaś dzień wypełnią prelekcje. Formuła „Production Meeting” opiera się na nauce i rozwoju uczestników.

Ale po kolei, najpierw warsztaty:

Efektywność osobista – nawyki, które kocha świat

Przez całe życie uczymy się najważniejszej umiejętności – jak zarządzać sobą. Zastanawiamy się jak ułożyć dzień, ile godzin zaplanować na daną czynność itp. Jak szczegółowo wykonać pracę oraz jak przygotować się do rozmowy z ważną osobą, aby później wiedzieć co robić. Robimy to tak często, że nawet nie zauważamy jak wiele decyzji dotyczących organizacji dnia wykonujemy automatycznie, niemal bezwolnie. Szkolenie uświadamia uczestnikom z jakich warto korzystać reguł zarządzania czasem, komunikacji z ludźmi, układania kolejności zadań. Pokazuje dobre nawyki oraz wskazuje możliwości prostych zmian w organizacji pracy. Prowadzący: Paweł Błaszkiewicz. Szczegóły: kliknij tutaj.

Effective Problem Solving – bez PDCA się nie uda!

Podczas dwóch dni warsztatów dowiesz się, jak poprawnie identyfikować oraz opisywać problemy. Nauczysz się sposobów wyboru właściwych osób oraz organizowania pracy zespołu do rozwiązywania problemów. Poznasz metody wyboru tych problemów, którymi powinieneś zająć się w pierwszej kolejności. Zapoznasz się z metodami analizy przyczyn problemów. Nauczysz się praktycznego zastosowania narzędzi do wyboru optymalnego rozwiązania. Dowiesz się, jak skutecznie wdrażać wypracowane rozwiązania oraz jak zapewnić ich trwałość a także zapoznasz się z metodami i narzędziami rozwiązywania problemów stosowanych przez najbardziej zaawansowane w tym firmy na świecie. Prowadzący: Krzysztof Dobrowolski. Szczegóły: kliknij tutaj.

Decyzje strategiczne w zmianie kultury organizacyjnej

Google, Apple, zespół Formuły 1 Mercedes, Unilever, Michael Jordan – chcesz dowiedzieć się co ich łączy? Weź udział w warsztatach, a przekonasz się jak zmiana postaw w obliczu błędów i porażek może zostać przekuta w sukces. Dowiesz się jak zbudować efektywny zespół zadaniowy, jak stworzyć twórcze środowisko i atmosferę w pracy wolną od poczucia winy. Poznasz metody analityczne, zrozumiesz ludzkie ograniczenia poznawcze oraz jak sobie z nimi radzić. Uzyskasz dostęp do narzędzi behawioralnych które pomogą Ci stworzyć twój własny zespół marzeń. Prowadzący: Mariusz Czechowicz. Szczegóły: kliknij tutaj.

Program sugestii pracowniczych – czego nie robić, aby działało

Na warsztatach czeka Cię opracowanie głównych założeń programu – road map wdrożenia. Zdefiniujesz obszary doskonalenia oraz przygotujesz regulamin programu, system oceny wniosków oraz sposoby gratyfikacji (rzeczowych i finansowych). Ponadto, nauczysz się jak zaprojektować karty zgłoszenia, opisać procedury i przygotować tablice informacyjne. Wykorzystasz do tego narzędzia Mind Mapping. Prowadząca: Katarzyna Puk. Szczegóły: kliknij tutaj.

Wizualne zarządzanie wynikami

Obecna sytuacja rynkowa wymaga od nas dostępu do danych w czasie rzeczywistym, oraz szybkiej reakcji na pojawiające się odchylenia. Brak kontroli i reakcji w odpowiednim czasie niesie za sobą bardzo duże koszty i konsekwencje ze strony klientów. Rozwiązaniem jest Wizualne Zarządzanie Wynikami. Celem warsztatu jest zrozumienie idei Wizualnego Zarządzania Wynikami, oraz korzyści płynących z wdrożenia w Twojej firmie. Podczas dwóch dni projektowych dowiesz się jak zbudować skuteczny system śledzenia wyników, jak przejść od gaszenia pożarów do zarządzania obszarem i wyznaczania konkretnych celw dla swojej organizacji, oraz w jaki sposób zaangażować wszystkich pracowników w działania optymalizacyjne w firmie. Prowadzący: Michał Ulicki. Szczegóły: kliknij tutaj.

Filary TPM – autonomiczne utrzymanie ruchu

Autonomiczne utrzymanie ruchu jest jednym z filarów TPM i ma na celu zaangażowanie całej załogi produkcyjnej w efektywne wykorzystanie i konserwację maszyn oraz odciążenia Działu Utrzymania Ruchu od wykonywania najprostszych prac i czynności związanych z technicznym utrzymaniem maszyn i urządzeń.  Podczas warsztatów poznasz filary systemu TPM, wskaźniki utrzymania ruchu: OEE, MTBF, MTTR, MLD, karty CILT, Karty Kontroli Stanowiska i TPM Action Tag, a także techniki wizualizacji – opracowanie tablic komunikacyjnych. Prowadzący: Andrzej Woźniakowski. Szczegóły: kliknij tutaj.

GreenKOROMO

„GreenKoromo – Japoński warsztat” to szkoleniowa gra symulacyjna, której uczestnicy udoskonalają pracę warsztatu samochodowego z uwzględnieniem Ekologii. Szkolenie w sposób praktyczny uczy najważniejszych metod i narzędzi Lean. Gra wyróżnia się spośród konkurencji prostymi i jasnymi zasadami, dzięki czemu uczestnicy mogą skupić się na tematyce szkolenia, a nie na próbach zrozumienia reguł gry. Podczas rozgrywki pojawiają się problemy oraz wyzwania, którym gracze stawiają czoła poprzez stopniowe wprowadzanie metod i narzędzi Lean. Podczas gry uczestnicy zwiększają świadomość i odkrywają korzyści z używania narzędzi i metod Lean Management. Prowadzący: Krzysztof Bednarz i Jakub Kocjan. Szczegóły: kliknij tutaj.

Poza warsztatami w grupach czeka nas dzień pełen prelekcji oraz warsztatów wspólnych:

Metoda 623 – skuteczna burza mózgów

Podczas warsztatów nauczymy się jak w szybki sposób znaleźć rozwiązanie problemu. Tzw. Burza Philipsa, lub „cicha burza mózgów” czyli: 6 osób – 2 propozycje – 3 minuty. Każdy z 6 uczestników w czasie 3 minut zapisuje na karcie po 2 pomysły. Po upływie 3 minut karty rotują w jedną stronę, po 18 minutach mamy 72 pomysły na rozwiązanie problemu. Co ważne uczestnicy widzą na kartach zapisane pomysły na rozwiązanie i są zobligowani do wpisania nowych. Po zakończeniu 6 rund następuje faza oceny. Prowadzący: Tomasz Cieślak.

Turkus – czyli LEAN w polityce personalnej

Obserwując jak firmy organizują zarządzanie personelem spotkać można się z najróżniejszymi rozwiązaniami. Czasem zakres i złożoność procedur doboru i oceny pracy zadziwia i przeraża. Nasuwa się pytanie kto i w jakim celu tworzy tak skomplikowane narzędzia? Zarządzanie w odcieniu turkusowym podpowiada jak funkcje kierowania ludźmi w organizacji wdrożyć prosto, unikając zbędnej biurokracji oraz uzyskując wymierne efekty w postaci zaangażowania i wzrostu efektywności pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi to praktyka, która wymaga regularnego przeglądu pod kątem optymalizacji strategii. Prowadzący: Paweł Błaszkiewicz.

Zasady i metody LEAN – uniwersalne czy specyficzne?

Wśród firm, w których wykorzystały grę Koromo w edukacji swoich pracowników są: Nemak, Schneider Electric, Ikano, Hansen Polska, Sertop, Saint-Gobain, SRG Global. Jest również używana w edukacji słuchaczy studiów podyplomowych i stacjonarnych m.in. na wydziałach zarządzania na Politechnice Warszawskiej i Politechnice Śląskiej. O swoim autorskim projekcie opowiedzą prowadzący: Jakub Kocjan i Krzysztof Bednarz.

MOD – Mistrz Osobistej Doskonałości

MOD – Mistrz Osobistej Doskonałości to osoba, która wykorzystuje optymalnie swój czas w pracy, aby zadowolić swoich osobistych klientów i rozwijać swoich osobistych dostawców. MOD jest ciągle skupiony na jakości relacji z otoczeniem, starając się uzyskiwać DELTA równą ZERO. MOD zna swój wkład w organizację i stara się podążać stale swoimi osobistymi wartościami. Dzięki temu pracuje w zespole, gdzie panuje zaufanie, wsparcie, synergia, dążenie do sytuacji WIN-WIN. MOD otrzymuje najlepsze wynagrodzenie jako, że generuje konkretne i wymierne zyski dla swoich klientów w całym procesie. Jak zostać MOD-em? Opowie prowadzący: Igor Łęgowski

Program Sugestii Pracowniczych – statystyczne słupki czy zaangażowanie pracowników?

Funkcjonując w konkurencyjnym środowisku przedsiębiorstwa przykładają ogromną uwagę do usprawnień. Świetnym i sprawdzonym rozwiązaniem na pozyskanie nowych źródeł oszczędności i innowacji jest Program Sugestii Pracowniczych. Wykorzystanie kreatywności i wiedzy pracowników ma kluczowe znaczenie w ciągłym doskonaleniu. To właśnie dzięki Programowi przedsiębiorstwa mogą liczyć na oszczędności jak również zwiększenie motywacji i przynależności do organizacji u pracowników. Prowadząca: Katarzyna Puk.

Raport 8D – jakość to zyski dla firmy

Raport 8D to metoda rozwiązywania problemów opracowana w firmie Ford Motor Company, zwykle stosowanych przez Inżynierów oraz Kierowników Jakości głównie w branży Automotive w momencie reklamacji. Metoda koncentruje się na ulepszaniu produktu i procesu, jej celem jest identyfikacja, poprawianie i eliminowanie powtarzających się problemów. Podczas warsztatów nauczymy się jak operatorzy linii produkcyjnych podążając za logiką cyklu PDCA, wykonają w naszym imieniu 14 dniowy Projekt którego efektem będzie Raport 8D dla klienta. Prowadzący: Wojciech Kluczewski

Diagram Spaghetti

Graficzny sposób na obserwację ruchu i MUDY w procesie. W łatwy sposób możemy zidentyfikować MUDE w procesach tj. nadmierny transport, nadmierne przetwarzanie, oczekiwanie itp. Bardzo prosty i łatwy sposób na znalezienie obszarów do doskonalenia. Sposób w którym arkusz pokaże nam gdzie najczęściej się pojawiamy w procesie, jakie mamy drogi przepływu materiału, ludzi. Po analizie prościej wyznaczyć kierunek zmiany w danym procesie. Usprawnimy nie tylko LT ale także odzyskamy cenne m2 powierzchni. Prowadzący: Tomasz Cieślak.

GreenLean – EcoProjekt oszczędnościowy

Projekt jest z nastawieniem na ochronę środowiska – w tym przypadku projekt dotyczy zużycia wody której jest coraz mniej. Dziś jeszcze nie odczuwamy tego faktu z względu na położenie Polski, natomiast problem się pogłębia i dotknie naszych dzieci. Przeciwdziałając już dziś przyczyniamy się do wzrostu świadomości ekologicznej. Projekt oczywiście ma tez przynieść konkretne oszczędności firmie. Jest tani w wdrożeniu oraz prosta metoda skutkuje szybkim zwrotem z inwestycji oraz zyskami już w pierwszym roku. Projekt jest do wdrożenia w każdego rodzaju biznesie. Prowadzący: Mariusz Pawlik.

Wdrożenie autonomicznego utrzymania ruchu

Autonomiczne utrzymanie ruchu jest jednym z bardziej docenianych przez praktyków podejść, które pozwala na zaangażowanie całej załogi produkcyjnej w efektywne wykorzystanie i konserwację maszyn. W trakcie warsztatu uzyskasz wiedzę na temat praktycznego zastosowania narzędzi AM w codziennej pracy operatorów i działu UR. Dowiesz się jak efektywnie przeprowadzić wdrożenie i zarządzać pracą filaru AM w ramach systemu Total Productive Maintenance. Prowadzący: Andrzej Woźniakowski.

Rolowanie informacji w strukturze firmy – zniekształcenia

Gra na komunikację i przekaz informacji od zarządu do pracownika i od pracownika do zarządu. Zniekształcenia werbalne i niewerbalne. Praktyczna gra dla wszystkich uczestników Konferencji mająca uzmysłowić zniekształcenia werbalne i niewerbalne w procesie rolowania zadań i przekazywaniu informacji zwrotnej. Prowadzący: Mariusz Pawlik.

SCRUGEM – scrum w Gembie, zwinne zarządzanie na produkcji

Rozwój Firmy to systematyczna realizacja wyznaczonego celu. Cel należy kaskadować do odpowiednich poziomów zarządczych. I tu rodzi się pytanie: jak te wszystkie projekty wyznaczyć i prowadzić ? Z pomocą przychodzi nam Zasada Pareto i SCRUM (wywodzący się z Agile) . Pareto mówi nam, że 20% Twoich działań przełoży się na 80% Twoich wyników. Dlatego warto poświęcić czas na zdefiniowanie tych 20% przy pomocy Macierzy Eisenhowera. Następnie należy śledzić postęp projektu i za pomocą Metodologii SCRUM udaje się to doskonale. W międzyczasie rozwijamy Leadership, Planowanie, Delegowanie, Kontrolę, Korektę – pełny cykl PDCA. Jak tego dokonać? Opowie prowadzący: Mariusz Pawlik.

Model pracy polskiego pracownika – podstawy i motywacje

Zakład pracy jest i będzie miejscem spotkań przedstawicieli różnych generacji. Dzisiaj spotykają się w nim reprezentanci trzech; baby boomers, pokolenie X i najmłodsze urodzone pomiędzy latami 80-99 ubiegłego stulecia pokolenie Y, tzw. Millenialsi. Wg badania Deloitte z 2015 roku już w 2025 roku roczniki urodzone na przełomie PRL i wolnej Polski stanowić będą ok. 75% siły roboczej. Czy etos pracy się zmieni? Jak dopasować styl zarządzania odpowiednio do pokolenia? Czego powinni się od siebie uczyć? Prowadzący: Mariusz Czechowicz.

Open space z Trenerami

Trenerzy + uczestnicy w blokach tematycznych. Każdy z uczestników konferencji będzie mógł zadać pytanie na tematy nurtujące go w codziennej pracy. Będzie miał również możliwość wysłuchania Case Study innych uczestników oraz wymienić się swoim doświadczeniem. Formuła grup otwarta i interaktywna. Uczestnik może wybrać sobie miniPanel z trenerem na bazie swoich potrzeb. MiniPanele są odniesieniem do poszczególnych tematów z konferencji.

Interaktywny meeting rozwoju

„I Production Meeting” ma za zadanie rozwijać pracowników, pomagać dzielić się doświadczeniem oraz wykorzystywać wiedzę innych. Konferencja się skończy, ale działania zgodnie z CI będą trwać dalej. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest IMR . Startup do którego mogą przystąpić uczestnicy i mający za zadanie zbudować platformę współpracy zespołowej z wykorzystaniem Filarów WCM. Założenia współpracy i Projekt zostanie przedstawiony na tym Panelu. Prowadzący: Mariusz Pawlik.

Szczegółowy plan konferencji, warunki uczestnictwa oraz zapisy znajdziesz na www.leanpraktycznie.pl. Zapraszam – ja też tam będę!