Robisz LEAN? Pochwal się!

Chcesz porównać się z innymi firmami wdrażającymi lean management? Chcesz dokonać oceny dojrzałości lean umożliwiającej wskazania obszarów wymagających poprawy i dalszych działań doskonalących? A może interesuje Cię możliwość uzyskania tytułu dla najlepszej firmy pod kątem lean managment w Polsce, mogącego przyczynić się do pozyskania nowych klientów?

Możesz mieć to wszystko, a nawet jeszcze więcej, jeśli zgłosisz swoją firmę do konkursu o nagrodę SLMP. Masz czas tylko do końca kwietnia 2018 r (szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdziesz na końcu tego artykułu). Celem konkursu jest nagrodzenie przedsiębiorstw, które charakteryzują się najwyższym poziomem stosowania zasad i praktyk lean management, poprawiając w ten sposób swoje wyniki biznesowe. Konkurs skierowany jest do wszystkich przedsiębiorstw, które swoją działalność prowadzą w Polsce i wykorzystują koncepcję lean management.

W ramach konkursu SLMP ocenie podlegać będą cztery kategorie związane ze stosowaniem lean management:

Przywództwo –zaangażowanie kierownictwa w stosowaniu założeń koncepcji lean management oraz zapewnienie niezbędnych warunków do dokonywania trwałych zmian.
Ludzie – zaangażowanie ludzi w stosowanie lean management oraz budowanie i wykorzystanie ich kompetencji do rozwoju firmy.
Procesy – wdrożenie zasad lean management w realizowanych w firmie procesach.
Wyniki – poprawa wyników biznesowych firmy.

Proces oceny wygląda w sposób następujący:

Ocena stanu obecnego – przeprowadzona przez minimum jednego reprezentanta Stowarzyszenia Lean Management Polska, wspólnie z wybranymi reprezentantami przedsiębiorstwa przy pomocy standardowego narzędzia oceny. Podczas oceny analizie poddane zostaną cztery obszary: przywództwo, ludzie, procesy oraz wyniki.

Raport podsumowujący – do 10 dni roboczych od zakończenia oceny stanu obecnego, firma otrzyma pełen raport zawierający wyniki oraz proponowane działania doskonalące. Wyniki raportu są ostateczne i nie podlegają zmianom.

Zwycięzcą konkursu zostaje przedsiębiorstwo, które wykazało się najlepszym łącznym wynikiem dla wszystkich kategorii. Laureat nagrodzony zostanie pucharem Stowarzyszenia Lean Management Polska, który wręczony zostanie podczas konferencji Lean Trendy danego roku. Wszystkie firmy biorące udział w konkursie otrzymają również certyfikat uczestnictwa.

Wszystkie informacje na temat trybu zgłaszania firm, przebiegu rywalizacji oraz regulamin znajdziesz na stronie konkursu nagrody SLMP.

A, jeszcze jedno: nie wiesz czym jest SLMP? To oczywiście Stowarzyszenie Lean Management Polska! Głównym celem jego działalności jest popularyzacja koncepcji szczupłego zarządzania w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób i organizacji, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z lean lub chciałyby dalej rozwijać się w tym obszarze zarządzania operacyjnego.

Wśród tych działań są m.in. promowanie doświadczeń i najlepszych praktyk lean, upowszechnianie wiedzy i informacji o nowych trendach w stosowaniu tej koncepcji na świecie, interesujących opracowaniach, a także praktycznych wynikach badań dotyczących lean w kontekście wzmacniania konkurencyjności firmy.

Jednym z obszarów działalności wolontariuszy z SLMP jest także Lean Education z ogólnopolskim konkursem Młody Lean Lider, o którym pisałem już kilkukrotnie. To bezpłatny program edukacyjny lean thinking skierowany do uczniów w wieku 15-19 lat. Realizowany jest w całej Polsce w szkołach podstawowych, zawodowych, gimnazjach, technikach i liceach.

Stowarzyszenie organizuje także coroczną konferencję Lean Trendy. Jej celem jest przedstawienie w czasie jednego intensywnego dnia nowych narzędzi i ciekawych rozwiązań lean, najlepszych praktyk firm oraz wymiana doświadczeń i nawiązywanie dodających wartość kontaktów między uczestnikami.

Nie wiesz czy jeździć na konferencje leanowe? Przeczytaj moją subiektywną relację z Lean Trendy 2017 – zrozumiesz, że warto. W szczególności właśnie na tę jedną, organizowaną każdej jesieni w Łodzi.

Ale to jeszcze nie wszystko o Stowarzyszeniu Lean Management Polska. Od 8 stycznia 2018 roku jestem dumnym jego członkiem i z wielką przyjemnością oraz nieukrywaną satysfakcją uczestniczę w jego projektach. Tak mi dopomóż… nie, nie tak! Niech LEAN będzie z Wami!