The TOYOTA WAY / Jeff LIKER, lean, pandemia, Industry 4.0

Jeff Liker w pierwszym, polskim wywiadzie o najnowszym wydaniu jego bestsellerowej książki "DROGA TOYOTY". Rozmawiamy o LEAN w czasach pandemii oraz Industry 4.0, a także wymieniamy się doświadczeniami w zakresie wprowadzania koncepcji LEAN do różnych przedsiębiorstw (jak robić to najlepiej / jak nie robić / co pomaga, a co niekoniecznie).

Jeff Liker in the first Polish interview about the newest edition of his best-selling book „The TOYOTA WAY”. We talk about LEAN in times of a pandemic and Industry 4.0, and we also exchange experiences in the field of introducing the LEAN concept to various enterprises (how to do it best / how not to do / what helps and what not necessarily help).