zasada pareto

wykres z zasadą pareto

20% przyczyn powoduje 80% efektów


Data publikacji: