Rozwijamy talenty! LEAN w szkole jutra.

Fundacja LEAN EDUCATION realizuje swoją misję na terenie całego kraju. Dociera do coraz większej liczby beneficjentów jej programów: uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i średnich, studentów i wykładowców uczelni wyższych, a także trenerów, jurorów i dużej grupy wolontariuszy.

Jej celem statutowym jest:

„tworzenie środowiska do rozwoju
uniwersalnych postaw i kompetencji
uczniów i studentów
poszukiwanych przez najlepszych pracodawców”

Początki działalności

Koncepcja programu „Młody Lean Lider” powstała w roku 2014, kiedy rozpoczęto (jako zespół pasjonatów) 2 letnią pracę z pilotażową we współpracy z Gimnazjum nr 16 z Gdańska. Pilotaż prowadzono we współpracy z nauczycielami – wychowawcami klas, dyrekcją szkoły oraz 2 psychologami. W pilotażu wzięło udział 7 klas trzecich gimnazjum (pierwszy rok pilotażu) oraz 7 klas pierwszych gimnazjum (drugi rok pilotażu) oraz w sumie 25 nauczycieli.

Wynikiem prac pilotażowych jest program „Młody Lean Lider”, który zgodnie z zasadami lean thinking co roku jest doskonalony i rozwijany, tak by w jak największym stopniu realizować potrzeby zgłaszane przez nauczycieli, uczniów oraz naszych wolontariuszy.

Zakładamy Fundację!

Do czerwca 2018 roku działaliśmy jako stale powiększająca się grupa pasjonatów lean. Łączyła nas i nadal łączy misja rozwoju młodzieży oraz pasja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. W tym czasie zrealizowaliśmy pilotaż, opracowaliśmy program oraz wykonaliśmy 2 edycje programu „Młody Lean Lider”. Z uwagi na fakt, iż wiele instytucji i organizacji nie chciało z nami współpracować na zasadzie wsparcia czy bezpłatnego udostępniania swoich zasobów założyliśmy Fundację LEAN EDUCATION.

Zarząd Fundacji LEAN EDUCATION podczas półfinałów w Gdańsku.

Ta uregulowana prawnie forma działania pozwoliła nam rozwinąć skrzydła zwiększając nasze możliwości działania. W zarządzie fundacji znajdują się 4 osoby: Joanna Czerska, Krzysztof Dobrowolski, Natalia Jażdżewska i Piotr Bielawski. Wspólnie z trzema innymi osobami: Justyną Rak, Iwoną Paliwoda i Wojciechem Tatys wyznaczamy kierunki rozwoju działań Fundacji, przede wszystkim skupiając się na organizacji i strukturyzowaniu naszych działań w ramach realizowanych programów w sposób, który zapewnić ma maksymalną efektywność wykorzystania zasobów, którymi dysponujemy.

„Młody Lean Lider”

Do chwili obecnej w naszym sztandarowym, bezpłatnym programie edukacyjnym „Młody Lean Lider” wzięło udział w sumie: 1922 uczniów, 153 nauczycieli, 91 szkół, 67 jurorów z 62 przedsiębiorstw, 32 przedsiębiorstwa goszczące uczniów, 29 koordynatorów regionalnych z 29 przedsiębiorstw oraz 7 uczelni.

Nasz program edukacyjny opiera się na grywalizacji w formie niekomputerowej gry symulacyjnej oraz nauce przez wyzwania. Nauczyciele otrzymują od nas wsparcie w postaci scenariuszy lekcji i bezpłatne szkolenia. Wcale nie muszą być znawcami lean! Program Młody Lean Lider to 3 etapowy, dziesięciomiesięczny turniej, w którym uczniowie w 10 osobowych zespołach rozwijają postawy, wiedzę i umiejętności.

Dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego podczas pracy z uczestnikami półfinałów.

Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, zawodowych, gimnazjów, techników i liceów. Udział nastoletnich uczniów w tym unikatowym programie to szansa na rozwinięcie przez nich kompetencji przedsiębiorczości indywidualnej i zespołowej. Oprócz nauki projekt gwarantuje także świetną zabawę – na każdym etapie. Drużyny otrzymują zadania konkursowe do realizacji we własnym zakresie. Mają także okazję uczestniczyć w grach symulacyjnych oraz szkoleniach z zakresu zarządzania projektami.

Zwieńczeniem dziesięciomiesięcznego programu jest prezentacja zrealizowanych projektów przed profesjonalnym Jury, w którego gronie zasiadają managerowie firm, koordynatorzy Lean Management oraz wykładowcy Lean z wyższych uczelni. Współpracują z nami m.in. Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Śląska i Uniwersytet Gdański, gdzie co roku odbywają się ogólnopolskie finały naszego programu.

Bezpłatny i bezkosztowy program edukacyjny

Warto pamiętać, że ze strony szkoły program nie wymaga dużych nakładów, ani czasowych, ani finansowych. Nauczyciel / pedagog organizuje grupę chętnych uczniów i zapisuje ją poprzez formularz na naszej stronie internetowej. Można zgłosić nielimitowaną liczbę grup. Uczniowie nie muszą być w tym samym wieku, czy też z jednej klasy – istnieje dowolność tworzenia grup. Materiały, które uczniowie wykorzystują w projekcie to papier, nożyczki, klej i inne podstawowe przybory biurowe.

Rok 2019 upłynął nam pod hasłem „Budujemy rakietę!”

Obserwując minione edycje można zauważyć, że uczniowie niezwykle angażują się w program i chętnie biorą udział w stawianych im wyzwaniach. Jest to wspaniała okazja do poszerzenia swojej wiedzy, nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli, dla których przygotowujemy dodatkowe, bezpłatne szkolenia!

Ruszyły zapisy

Rekrutacja na edycję 2019/2020 została właśnie uruchomiona, serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie! Najważniejsze informacje znajdziecie w udostępnionej przez nas na stronie www.leaneducation.pl

Nasze rozgrywki to niekomputerowe gry symulacyjne, w których udział bierze nawet do 200 uczniów na raz!

Jak tłumaczymy młodzieży czym LEAN?

LEAN to angielska nazwa na koncepcję ciągłego doskonalenia (KAIZEN) opracowaną w firmie Toyota. ​Koncepcja ta złożona jest z dwóch elementów:

LEAN THINKING, czyli tego w jaki sposób myślimy o tym co robimy i w czym uczestniczymy

LEAN TOOLBOX, czyli narzędzi (gotowych technik i zasad), które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów spotykanych w przedsiębiorstwach, a także codziennych wyzwań zwykłego człowieka.

Dzielimy się wiedzą z młodymi adeptami LEAN.

LEAN to także DROGA do:
– NIEDOŚCIGŁEJ ORGANIZACJI poprzez
– stopniową i nieustającą ELIMINACJĘ MARNOTRAWSTWA we wszystkich aspektach działalności poprzez
– wykorzystanie KAŻDEGO GRAMA INTELIGENCJI w organizacji aby
– spełnić maksymalnie OCZEKIWANIA KLIENTÓW
– zapewniając jednocześnie SATYSFAKCJĘ ZESPOŁU na najwyższym poziomie

A chodzi o to byśmy potrafili określić kim jest nasz klient i stale doskonalili wspólne działania by zrealizować oczekiwania tego klienta. Powinniśmy jednocześnie dbać o satysfakcję z wykonanych działań i współpracy w zespole. Satysfakcję nie tylko z wyniku, ale również z drogi jaką przebywamy by ten wynik osiągnąć. Byśmy nie pomijali niczyjej opinii, zdania czy zaangażowania, gdyż dzięki temu możemy lepiej wykorzystać talenty nasze i tych, którzy nas otaczają. Każdy ma jakiś talent. A używanie talentu i patrzenie na rezultaty działań, które są naszą silną stroną daje ogromną satysfakcję i wiarę we własne możliwości.

NA CZYM POLEGA PROGRAM „Młody Lean Lider”?

Pierwszy etap, rozgrywany w okresie październik-grudzień, to BUDOWANIE POSTAW. Uczestnicząc w projekcie, otrzymujecie wraz z opiekunem grupy tj. nauczycielem, scenariusz gry symulacyjnej Lean Management oraz zadania dodatkowe mające na celu rozwinięcie postawy Lean Thinker’a. Nauczyciele przechodzą szkolenie (realizowane przez Koordynatorów regionalnych), które przygotowuje ich do poprowadzenia grupy. Każda ze szkół organizuje wewnętrzne rozgrywki. Najlepsze drużyny przechodzą do kolejnego etapu.

Uczniowie, w odróżnieniu do szkolnej codzienności, uczą się pracy w zespole.

Drugi etap, rozgrywany w okresie styczeń-luty, to ROZWÓJ WIEDZY. Grupy, które przeszły do tego etapu reprezentują swoją szkołę w rozgrywkach międzyszkolnych o charakterze ogólnopolskim. Tym razem zmagać się będziecie z zupełnie nową grą i trudniejszymi wyzwaniami. W poradzeniu sobie z tymi zadaniami pomoże Wam dostęp do merytorycznych wskazówek. Najlepiej współpracujące grupy o najwyższych rezultatach przechodzą do rundy finałowej! W przygotowaniach do rozgrywki półfinałowej grupy wspierane są przez Koordynatora regionalnego. Etap ten zamykamy półfinałami w trzech lokalizacjach w kraju: Gdańsku, Łodzi oraz Wrocławiu.

Etap trzeci, finałowy to ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI. Rozgrywany jest przez okres 2 miesięcy w jednym z przedsiębiorstw w najbliższej okolicy szkoły, z której pochodzą uczestnicy. Są to 3 wizyty po 3 godziny. ​

Uczestnicy zdobywają umiejętności, które zwykle dostępne są dopiero w „prawdziwej” pracy zawodowej.

Zadaniem finalistów jest opracowanie pomysłów doskonalących w odwiedzanej firmie oraz zaprojektowanie własnej gry symulacyjnej opisującej zaobserwowane procesy. Każda grupa finalistów otrzymuje opiekuna ze strony firmy. Etap ten, a zarazem cały program kończy się wielkim finałem organizowanym w Gdańsku.

​Gra symulacyjna

W procesach tych kluczową rolę odgrywają postawy rozwinięte w etapie 1 tj. praca zespołowa i efektywna komunikacja. Kluczową kompetencją jest także umiejętność analizy procesów, systematyki i organizacji pracy na stanowisku oraz dostrzegania marnotrawstwa w procesach, którą uczniowie powinni rozwinąć w toku przygotowań do półfinałów.

Niekomputerowa grywalizacja wciąga i inspiruje.

W tej rozgrywce uczniowie zmierzą się z ograniczeniami dotyczącymi zmian w produkcie (jest jasno zdefiniowany), a także fizycznej lokalizacji członków grupy czy technologii komunikacji. Kluczowym wyzwaniem będzie proces – jego przebieg, organizacja, jakość i stabilność.

Zarządzanie projektami

Półfinały wyłonią finalistów, którzy przejdą w swoich regionach specjalistyczne szkolenie z Zarządzania Projektami wg Scrum. Na szkoleniu finaliści dowiedzą się w szczegółach o wyzwaniach rundy finałowej i zasadach oceny grup. Jednak najważniejszym jego elementem będzie zapoznanie finalistów z zasadami zarządzania projektami. Ta umiejętność będzie im potrzebna w realizacji projektu w firmie, a także w przygotowaniu własnej gry symulującej poznany proces wytwórczy. 

Młodzież uczy się zarządzania projektami wg. SCRUM

Realizacja projektów w firmach regionu!

Każdej z grup przysługują 3 trzygodzinne wizyty w przedsiębiorstwie. W tym czasie, pod opieką reprezentanta firmy, poznają ją, będą mogli zapoznać się z procesem wytwórczym, dowiedzieć się o stawianych przed nim wyzwaniach, zgłębić problemy do rozwiązania i omówić swoje pomysły. Jednocześnie bazując na swoich obserwacjach, a także wcześniejszych doświadczeniach z grami planszowymi, karcianymi, figurkowymi, symulacyjnymi i in. opracują grę symulacyjną.

Chwila zadumy w czasie, kiedy Jury podlicza punkty a młodzież czeka na wyniki za zamkniętymi drzwiami auli Uniwersytetu Gdańskiego.

Finały na Uniwersytecie Gdańskim

W trakcie rundy finałowej uczniowie przedstawią rezultaty swoich projektów przed Jury – praktykami Lean Management. Drugim wyzwaniem będzie poprowadzenie zaprojektowanych gier. Uczestnikami będą … sami uczestnicy. To oni będą też dodatkowymi Jurorami. Ocenią przydatność gry dla innych uczniów. A stworzone gry będą służyły nauczycielom – Lean Thinker’om!

Rozgrywki półfinałowe i nasze wielkie finały nie odbyłyby się bez wsparcia wolontariuszy – studentów, którzy bezinteresownie pomagają nam w organizacji wydarzeń dla kilkuset osób jednocześnie.

Zapraszamy do śledzenia poczynań uczestników bieżącej edycji oraz do wzięcia udziału w kolejnej! Wszystkie informacje na temat programu, informatory oraz poradniki praktyczne dostępne są na stronie http://www.leaneducation.pl. Jesteśmy także na Facebook’u i YouTube!


Powyższy artykuł ukazał się drukiem w Magazynie dla nauczycieli SYGNAŁ (kwiecień 2019).