Gemba Makes the Profit!

Czy dyrektor finansowy powinien być LEANowcem? Jak kaizen może zostać ukierunkowany na generowanie zysku? Czy można zintegrować działania usprawniające na samym dole organizacji z jej wynikami finansowymi? A może pracownicy w ogóle nie powinni sobie zawracać głowy rentownością firmy?

Hmmmm… każdy LEANowiec dobrze wie, gdzie generowana jest wartość, za którą płaci klient. I nie jest to na pewno dział finansowy, który dba o słupki wyników, które prezentuje przed zarządem. Z kolei odległość pomiędzy tym, na co patrzy zarząd, a tym, czym na co dzień zajmują się pracownicy firmy dzieli najczęściej przepaść.

Ameba czyli elastyczność

Czy ktoś z Was czytał „Zarządzanie Ameba. Każdy pracownik w roli głównej” autorstwa Inamori Kazuo? To założyciel Kyocery i twórca „Systemu Zarządzania Ameba”. W 2010 roku (będąc już w wieku 77 lat) przyjął na prośbę rządu Japonii stanowisko prezesa postawionych w stan upadłości Japońskich Linii Lotniczych. Następnie, w przeciągu dwóch lat, poprzez zastosowanie „Zarządzania Ameba” wyprowadził je z zapaści.

Jak to działa w praktyce? Firmę dzieli się na niewielkie zespoły z jasno określonymi funkcjami. Co w tym takiego unikatowego? Przecież każda firma posiada własną strukturę, w której funkcjonują takie czy inne zespoły. Rzecz w tym, że te ameby (tak nazywa się te małe, autonomiczne zespoły) prowadzą własną rachunkowość zarządczą(!). To znaczy, że uczestnicząc w procesach firmy, dokonują transakcji z innymi zespołami (handlują materiałem lub nawzajem świadczonymi usługami).

Każdy codziennie przynosi zysk

Takie podejście, poparte wizualizacją w wymiernych i obiektywnych liczbach sprawia, że od razu widać, jakie zyski przynosi firmie dana operacja. W każdym momencie można odnieść rzeczywiste działanie do jego wpływu na wynik firmy. Jeśli dodamy do tego zaangażowanie wszystkich pracowników w pracę nad wynikami (własnej ameby, a co za tym idzie całej firmy), to codziennie generujemy realny zysk dla firmy.

Jak tego dokonać we własnej firmie? I czy to w ogóle możliwe w polskich realiach dowiesz się ze szkolenia „Gemba Makes the Profit!”, które poprowadzą Maciej Kanert oraz Takahira Satoru. Podczas szkolenia nauczysz się, jak zintegrować controlling z kulturą organizacji i działalnością kaizen. A w szczególności:

Po co łączyć rachunkowość zarządczą i działania kaizen?

 • Rachunkowość jako wizualizacja zarządzania – na przykładzie zestawienia zysków i strat
 • PDCA operacyjne i finansowe – w jaki sposób oddziałują na siebie i wzajemnie się napędzają
 • 8 kategorii integracji działań kaizen z rentownością firmy
 • Kaikaku – zmiana rozumienia funkcji działu finansowego w firmie

Jak włączyć wszystkich pracowników w działania bezpośrednio przekładające się na podniesienie jej rentowności?

 • Jak przełamać opór wewnątrz organizacji
 • Zarządzanie dzienne, miesięczne i roczne w praktyce
 • Prezentacja metod aktywizujących pracowników: spotkania poranne, spotkania zarządcze, grywalność

W jaki sposób „Gemba Makes the Profit” działa w Japonii?

 • Czym jest gemba i jak optymalnie rozdzielić zadania
 • Kiedy oszczędność czasu pogarsza, a nie usprawnia proces
 • Działania pracowników finansowych, które zainspirują poprawę na produkcji
 • Rola dyrektora finansowego we wdrożeniu GMP
 • Operacje produkcyjne i/kontra operacje finansowe – ich znaczenie dla wzrostu zysków firmy
 • Analiza wąskich gardeł w procesie wdrożenia, korzyści vs koszty

Czy udaje się wdrożyć „Gemba Makes the Profit” w polskich przedsiębiorstwach?

 • Czy świadomość rentowności Polaków jest inna niż Japończyków
 • GMP jako metoda tworzenia świadomości kaizen – etap po etapie
 • Transakcje wewnątrzfirmowe, czyli co ma logika rynku do działań firmy

Szkolenie odbędzie się w dn. 7 czerwca 2019 r. w Warszawie. Szczegóły oraz zapisy znajdziesz tutaj: „Gemba Makes the Profit!”. Osoby, które zgłoszą swoje uczestnictwo otrzymają prezent – 3 wydania PDF dowolnie wybranego czasopisma Wydawnictwa Explanator (szczegóły w powyższym linku).