LEAN FACTOR(Y)

Zapraszam na spotkanie branżowe dyrektorów produkcji, logistyki, dyrektorów finansowych, kierowników służb utrzymania ruchu, pracowników działu controllingu oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani możliwościami w zakresie usprawnienia procesów w firmie.

Dwa dni konferencyjne, 10 prelegentów, 4 warsztaty Round Table oraz warsztat TPM. A wszystko z najlepszymi prelegentami i partnerami: Joanna Czerska, Jerzy Rychlewski, Jerzy Kuncicki; Pawel Musial; Izabela Ciesla; Marek Jagielski; Piotr Bielawski, Konrad Pluciński.

Na otwarcie konferencji będę miał przyjemność współprowadzić z Joanną Czerską pierwszą prelekcję! Opowiemy Wam, jak to robimy LEAN w LeanQ Team, jak nasi klienci budują swoje strategie oraz jak to się przekłada na ich zyskowność oraz płynność finansową.

Jak Lean pomaga realizować strategię firmy? Spojrzenie NIE TYLKO z punktu widzenia produkcji.

 • Dlaczego Lean Management dotyczy nie tylko produkcji i logistyki, ale też finansów, sprzedaży i innych działów firmy?
 • Czym się różni szczupłe zarządzanie w produkcji od zarządzania w branży usług, sprzedaży  czy firm nieprodukcyjnych?
 • CFO liderem Lean – czy to dobry pomysł?
 • Czy zastosowanie narzędzi Lean wymaga wdrożenia Lean? Kto zdecydowanie nie powinien iść w kierunku szczupłego zarządzania?

Kolejne wystąpienia pierwszego dnia konferencji (28 marca 2019) to:

Scenariusze decyzyjne z wykorzystaniem rachunkowości przerobowej – jak podejmować decyzje menedżerskie w oparciu o przerób i ROI?

 • Paradygmat rachunkowości przerobowej a paradygmat tradycyjnych rachunków kosztów
 • Przerób i ROI, czyli o kluczowych miarach w podejmowaniu decyzji menedżerskich
 • Prezentacja scenariuszy decyzyjnych z wykorzystaniem rachunkowości przerobowej m.in.: ocena portfela produktów, kontraktów z klientami, decyzje jakość vs. koszt zakupu, zwiększenie wydajności wąskiego gardła itp.

Gemba makes the Profit – jak połączyć rachunkowość zarządczą z pracą każdego działu firmy?

 • 8 kategorii integracji działań Kaizen z rentownością firmy i systemem rachunkowości zarządczej
 •  Jak wyznaczyć optymalne ramy czasowe dla procesów w firmie, które pozwolą na bieżąco podnosić marże i zyski?
 • Wzorcowy system ewaluacji i premiowania pracowników
 • Zarządzanie dzienne, miesięczne i roczne na przykładach
 • Prezentacja metod aktywizujących: spotkania poranne, spotkania zarządcza, grywalność

Rekomendacje w zakresie narzędzi Lean Six Sigma do wykorzystania w optymalizacji procesów – na przykładzie procesu kadrowo – płacowego.

 • Jak przebiega proces przygotowywania listy płac i jakie są jego naturalne granice? – analiza wykresów IMR
 • Praktyczne aspekty mapowania procesów z wykorzystaniem map typu CFM i VSM
 • Diagram Ishikawy – jak zidentyfikować problem i zrozumieć związek przyczynowo–skutkowy?
 • Sprawdzone metody angażowania pracowników w procesie zmian

Raport A3 pomocą w rozwiązywaniu problemów – case study.

 • Prezentacja struktury raportu i stosowanych technik, m.in. Analiza 5WHY, Rybia Ość, Drzewo Błędów oraz analiza przyczyn i skutków
 • Projektowanie prostych eksperymentów wykorzystujących dane i liczby w celu ustalenia przyczyny problemu
 • Case study – prezentacja całego procesu rozwiązywania problemu dla wybranego przypadku z wykorzystaniem Raportu A3

Jaka zmiana jest usprawnieniem i czy wszystkie problemy warto rozwiązywać? – case studies z projektów w firmach usługowych.

 • Czym jest podejście systemowe i czym się różni od podejścia procesowego?
 • Dlaczego firmę należy traktować jako system?
 • Systemy jako łańcuchy na przykładzie projektów produkcyjno- usługowych
 • Jak rozpoznać najsłabsze ogniwo organizacji – praktyczne ćwiczenie
 • Jakie są rodzaje ograniczeń, jak je identyfikować oraz wyznaczać miary usprawnienia?

Hoshin Kanri, czyli jak kaskadować i redukować zbędne cele.

A na koniec dnia czekają nas warsztaty Round Table.

Dzień drugi (29 marca 2019) zapowiada się równie ciekawie. Zaczniemy od polowania na mudę – podobnie, jak dzień wcześniej, będę miał przyjemność otworzyć dzień konferencji.

Najgorsze marnotrawstwo to takie, którego nie dostrzegamy – narzędzia identyfikacji i eliminacji strat w procesach biznesowych.

 • Jak odróżnić operacje wartościowe od marnotrawstwa na produkcji, w dziale finansowym oraz „na styku” obu tych obszarów
 • Rachunek kosztów niewykorzystanych zasobów jako narzędzie interpretacji zmian w przepływie wartości
 • Metoda 5S, czyli jak wdrożyć ład i porządek w dziale finansowym
 • Mapowanie procesów biznesowych jako podstawa tworzenia dynamicznych rachunków kosztów – warsztat tworzenia mapy stanu docelowego

Jak poprawić efektywność prac specjalistycznych – TWI:MP (Doskonalenie Metod Pracy) w praktyce.

 • Dlaczego TWI jest metodą uniwersalną? Omówienie TWI na przykładzie procesu usprawniania i standaryzacji procesu finansowego
 • Jak dokonać podziału na zabiegi w ramach metody TWI:MP?
 • Podział na zabiegi i symulacja pracy stanowiskowej – przykłady
 • Arkusz Podziału Pracy i Matryca Selekcji Pomysłów jako narzędzia rozpisywania zabiegów i pomysłów
 • Wzorcowy model komunikacji zjawiska TWI i rezultaty doskonalenia w organizacji

Warsztat TPM: Jak wykorzystać wskaźnik OEE do zarządzania płynnością finansową?

Uczestnicy warsztatu wcielą się w role osób odpowiedzialnych za efektywność procesu złożonego z 4 maszyn. Bedą borykać się ze stratami na efektywności i zarządzać wskaźnikiem OEE maszyn i całego procesu wytwórczego, by doprowadzić wyniki finansowe fabryki na nowy poziom zyskowności.

W trakcie warsztatu pokażemy, jakimi technikami i metodami Lean (lecz nie tylko) można usprawniać i stabilizować procesy wytwórcze zarządzając jednocześnie elastycznością produkcji. Wspólnie obalimy mit, że wszystkie maszyny muszą być wyeksploatowane w 100%, żeby firma generowała maksymalne zyski.

Szczegóły i zapisy: Konferencja Finanse i Controlling w Warszawie 28-29 marca 2019 r.